S:t Anna gamla kyrkogård

Söker du en grav, klicka här!

Observera att webbkartan inte fungerar med webbläsaren Internet Explorer.

På kyrkogården finns följande gravskick: 

Historia

S:t Anna kapell invigdes av biskop Hans Brask år 1521. Under pestens år 1710-11 anlades särskilda pestkyrkogårdar på Nedre Gränsö och Torönsborg. 


När den nya kyrkan byggdes år 1821 övergavs den gamla kyrkan och överlämnades till Torönsborg. Några gamla gravstenar finns inte längre bevarade. Kyrkan förföll alltmer och taket rasade in. Delar av den gamla kyrkan återuppbyggdes och invigdes 1973. 


Under 1990-talet anlades en minneslund söder om den gamla kyrkan, men det finns inte möjlighet till andra gravplatser.

Galleri S:t Anna gamla kyrkogård

Se bilder från kyrkogården

Galleri S:t Anna gamla kyrkogård »

Tillgänglighet S:t Anna gamla kyrkogård

Tillgänglighet och praktisk information

Läs mer om Tillgänglighet S:t Anna gamla kyrkogård »

Överblicksbild S:t Anna gamla kyrkogård

Klicka här för att se S:t Anna gamla kyrkogård från ovan. Rotera bilden genom att klicka och dra. Zooma med scroll eller använd knapparna längst ned på sidan. Är du på mobil använder du fingrarna istället.

Överblicksbild S:t Anna gamla kyrkogård »