Skällvik kyrkogård

Söker du en grav, klicka här!

Observera att webbkartan inte fungerar med webbläsaren Internet Explorer.

På kyrkogården finns följande gravskick: 

Historia

Skällviks kyrka uppfördes under 1300-talets förra hälft. Mellan åren 1590-1593 lät Johan III utföra en omfattande ombyggnad av kyrkan och den fick formen av en centralkyrka. Vapenhuset tillkom i mitten av 1700-talet. 1955-56 genomgick kyrkan, såväl exteriört som interiört, en omfattande restaurering under ledning av arkitekt Erik Lundberg.


Skällviks kyrka och kyrkogård med dess klockstapel, grindar, mur, bisättningsrum och trädkrans är en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Kyrkogården har sedan medeltid vuxit fram kring den medeltida kyrkan, som spelade en central roll under den tid Stegeborgs fästning och slott var kunglig bostad.


På kyrkogården finns fortfarande en hel del vita träkors bevarade, en ålderdomlig form av gravminnesmärke.


Klockstapeln uppfördes 1754. Den senaste utvidgningen av kyrkogården skedde 1967-68. Minneslunden anlades 1991 och 2002 flyttades den medeltida gravhällen från Herrborum in i kyrkan.

Galleri Skällvik kyrkogård

Se bilder från kyrkogården

Galleri Skällvik kyrkogård »

Tillgänglighet Skällvik kyrkogård

Tillgänglighet och praktisk information

Läs mer om Tillgänglighet Skällvik kyrkogård »

Överblicksbild Skällvik kyrkogård

Klicka här för att se Skällvik kyrkogård från ovan. Rotera bilden genom att klicka och dra. Zooma med scroll eller använd knapparna längst ned på sidan. Är du på mobil använder du fingrarna istället.

Överblicksbild Skällvik kyrkogård »