Gravstenssäkring

Varför görs detta?

Efter de olyckor som inträffat på flera ställen i Sverige där gravstenar vält och orsakat personskador genomför Kyrkogårdsförvaltningen i Söderköping S:t Anna församling gravstenskontroller kontinuerligt med anledning av att förvaltningen ansvarar för att miljön på kyrkogården ska vara en säker plats att vistas på, en rekommendation utfärdad av Centrala gravvårdskommittén.


Vilka kyrkogårdar berörs?

2016 gjordes detta på Drothem och Skönberga kyrkogård.


2017 berördes Mogata, Börrum och S:t Laurentii kyrkogård.


2018 var det gravstenarna på S:t Anna och Skällviks kyrkogård som berördes.


Gravrättsinnehavare till stenar som inte är godkända är kontaktade via brev.


_____________________________________________


2022 kontrollerades Drothem, Skönberga och S:t Laurentii kyrkogårdars gravstenar återigen. De gravstenar som inte godkänns, kommer att säkras tillfälligt och gravrättsinnehavare till dessa stenar kommer att kontaktas via brev. 


Hur går arbetet till?

Gravstenskontrollen innebär att gravstenen tryckbelastas och ska klara av ett tryck på 35 kilo från två håll. När gravstenskontrollen gjorts, säkras de gravstenar som inte uppfyllt de direktiv som tagits av Centrala gravvårdskommittén, upp tillfälligt med en trästolpe och ett band. Därefter skickas ett brev ut till de gravrättsinnehavare som detta berör.


I brevet får man olika alternativ, att låta kyrkogårdsförvaltningen hantera säkerhetsåtgärder för gravstenen mot en kostnad, åtgärda stenen själva eller att återlämna gravrätt och gravsten.


Har man som gravrättsinnehavare till en icke godkänd sten inte svarat inom angiven tid på de brev som skickats ut med olika alternativ på åtgärd och åtgärden uteblir, har förvaltningen med stöd av begravningslagen, rätt att lägga stenen ned på gravplatsen.


Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar även gravstenar och de kostnader det medför.


Arbetet kan vara omfattande då gravstenar och/eller socklar måste förankras i marken med nytt material för att säkra stenen.