Bårtäcke

Bårtäcke är en heltäckande textil som läggs på kistan. Det används istället för kistdekoration. Bårtäcke kan tillhandahållas av församlingen men anhöriga kan också använda eget.

I församlingen finns fyra olika bårtäcken att tillgå.

Klicka här för att se våra bårtäcken