Gravsättning

Med gravsättning menas placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund.

Gravsättningen av stoft eller kremering ska ske snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet.
Gravsättning av aska ska ske senast ett år efter kremering.

Huvudregeln är att gravsättning ska ske på en begravningsplats eller en kyrkogård men önskar man sprida askan krävs tillstånd från Länsstyrelsen i respektive län som är tillsynsmyndigheten för begravningsverksamheten i Sverige.


Hur bokar jag gravsättning?

Gravsättning av kista sker oftast i samband med begravningsceremonin.

Det vanligaste vid gravsättning av aska/urna är att anhöriga kontaktar begravningsbyrån som kan hjälpa till med hämtning av askan samt bokning av gravsättning. Det går även bra att kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition direkt för frågor och bokning av gravsättning. Askan kan också hämtas direkt på krematoriet av anhörig. I detta fall ska anhörig kontakta krematoriet minst 2 dagar innan hämtning samt meddela kyrkogårdsförvaltningen. Askan/Urnan måste transporteras direkt till platsen för gravsättning och får inte förvaras hemma i väntan på gravsättning.

I Söderköping S:t Anna församling sker gravsättning av aska/urna vardagar mellan
kl. 09.00 - 15.00. 

Viktigt att tänka på innan gravsättningen är att ni bestämt er för gravplats, antingen befintlig eller ny och sedan kontaktat kyrkogårdsförvaltning för att meddela detta. Kyrkogårdsförvaltningen deltar alltid vid val av ny gravplats och avgör om platsen som önskas är möjlig att upplåta.