Regler för gravsättning

Alla har rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad, detta ingår i begravningsavgiften.
När gravrättstiden går ut, har man möjlighet att förlänga den till en kostnad för ett visst antal år.
För att se nuvarande kostnad, klicka här.

För alla gravskick utom minneslund, finns en gravrätt där det också måste finnas en eller flera gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren/na har alltid rätt att bestämma vilka som får gravsättas inom gravplatsen, oberoende av släktskap eller nära anknytning. 
Gravrättsinnehavare till gravplatser med gravrätt är skyldig till att hålla graven i ordnat och värdigt skick. I detta ingår, förutom skötsel, även att se till att gravanordningen (gravstenen) inte utgör en fara för säkerheten på gravplatsen eller närmast omgivning.

Vid gravsättning kan man antingen använda sig av befintlig grav om plats i den finns eller se ut ny grav, kontakta kyrkogårdsförvaltningen för detta.

Det är fullt möjligt för anhöriga att själv gravsätta en kista eller urna. Detta ska göras upp med kyrkogårdsförvaltningen i förväg.
Det är alltid kyrkogårdsförvaltningen som öppnar och återfyller graven.

Sedan 1 maj 2012 säger lagen att det får gå en månad mellan dödsfall och kremation eller gravsättning.

Efter kremering måste gravsättning ske inom ett år.

Utströende av aska över land eller vatten

Begravningslagen öppnar för möjligheten att strö askan över land eller vatten efter tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgör villkoren för utströende av aska inom sitt ansvarsområde.
Den plats som de anhöriga vill strö askan över ska vara lämplig och askan måste hanteras på ett värdigt sätt.
En ansökan om tillstånd kan inte prövas i förväg, utan först när det finns en avliden.
Ansökan om att strö askan efter en avliden kan göras via en e-tjänst på www.lansstyrelsen.se

Den som har fått ett tillstånd att strö aska ska inom den tid som länsstyrelsen bestämmer lämna in ett intyg till länsstyrelsen om att askan har spridits i enlighet med tillståndet.