Krematorium

Söderköpings S:t Anna församling har ett avtal med Norrköpings pastorat för kremering på Norrköpings krematorium. 

Kremering ska ske senast sju dagar efter beställd kremation. Efter kremering ska askan enligt begravningslagen gravsättas inom ett år.


Kontaktuppgifter till Norrköpings krematorium: 

Krematorievägen 6

602 19 Norrköping. 

Telefonnummer: 011-24 15 08.