Kistgrav

Kistgrav

Är en gravplats för en eller flera kistor med gravrätt, med möjlighet till att sätta upp en egen gravsten, efter överenskommelse med kyrkogårdsförvaltningen. 


Man kan som anhörig, välja att använda sig av en befintlig grav eller utse en ny grav, genom kontakt med kyrkogårdsförvaltningen. Trots sorg är det här viktigt att tänka igenom eventuella framtida gravsättningar, så man väljer rätt storlek på grav. Gravsättningen kan ske året om, i överenskommelse med kyrkogårdsförvaltningen.


För kistgrav gäller gravrätt om 25 år, därefter förlängning om 15 år i taget till en kostnad. 

Det är gravrättsinnehavaren som får avgöra vem som får begravas i graven, bestämma om gravsten och utsmyckning samt förnya gravrätten, överlåta eller återlämna gravplatsen. 


Det måste alltid finnas en gravrättsinnehavare och denna är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick. För att läsa mer om detta, klicka här.