Begravningsombud

Det är länsstyrelsen som utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten och inte kommunen.

Begravningsombudets uppgift är att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombuden är länsstyrelsens förlängda arm vid tillsyn av de kyrkliga huvudmännen. 

Ombudet ska informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin roll och hålla kontakten med företrädare för andra trossamfund. Ombudet ska ta reda på deras önskemål rörande verksamheten och förmedla dessa till de ansvariga. Det gäller även ceremonilokalen utan religiösa symboler.

Ombudet ska få tillgång till samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten hos församlingen och vara informerad om hur inbetalda avgifter används. Begravningsavgiften får enbart användas till begravningsverksamheten. 

Kontaktuppgifter till begravningsombudet för Svenska kyrkan i Söderköping S:t Anna församling

Ingalill Östlund
Skruckeby Tallbacken 1
614 90 Söderköping
0121-202 74