Skönberga kyrkogård

Söker du en grav, klicka här!

Observera att webbkartan inte fungerar med webbläsaren Internet Explorer.

På kyrkogården finns följande gravskick: 

Historia

Skönberga kyrka ligger nära stadsbebyggelsen men har ändå ett lantligt läge omgivet av odlingslandskap. Prästgården, som såldes till privatpersoner 2015, har ofta varit bebodd av pastoratets kyrkoherde. Vid prästgården finns också en park med många ädla lövträd, planterade av kyrkoherden Petter Nejdel.


Skönberga socken omfattar ett stort område söder om Söderköpings stad. De flesta Skönbergabor har alltså varit landsbygdsbor fram till 1900-talets slut, då staden expanderande med nya villaområden inom Skönbergas område.


Skönberga kyrka byggdes under tidig medeltid och är sannolikt den äldsta bevarade inom nuvarande Söderköping S:t Anna församling. Ovan valven finns romanska målningar från början av 1200-talet och kyrkan är sannolikt byggd redan under 1100-talet.


Skönberga kyrkogård bildar tillsammans med kyrkan, klockstapeln, murar och grindar en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. De buxbomsomgärdade sandgravar som finns har ett högt kulturhistoriskt värde liksom ett flertal äldre gravvårdar. Dessa större, påkostade gravvårdar visar på den tidigare vanliga indelningen av länets kyrkogårdar med mer påkostade familjegravar.


Den senaste stora utvigdningen gjordes 1956. Minneslunden invigdes 1990 och askgravplatsen omkring 2007.

Galleri Skönberga kyrkogård

Se bilder från kyrkogården

Galleri Skönberga kyrkogård »

Tillgänglighet Skönberga kyrkogård

Tillgänglighet och praktisk information

Läs mer om Tillgänglighet Skönberga kyrkogård »

Överblicksbild Skönberga kyrkogård

Klicka här för att se Skönberga kyrkogård från ovan. Rotera bilden genom att klicka och dra. Zooma med scroll eller använd knapparna längst ned på sidan. Är du på mobil använder du fingrarna istället.

Överblicksbild Skönberga kyrkogård »