Bärarlag

Ett bärarlag behövs för förflyttning av kistan under pågående begravningsceremoni. Det ska vara mins 6 personer för att bära kistan. 

Avslutas begravningsgudstjänsten ute på kyrkogården ingår bärningen till graven som ett led i gudstjänsten, så kallad processionsbärning och detta är någonting medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till, kostnadsfritt enligt Svenska kyrkans ordning. För icke tillhöriga Svenska kyrkan kan detta medföra en kostnad.

Församlingen ordnar bärare om inte släktingar eller vänner önskar bära kistan till graven själva som en hedersbetygelse till den avlidne. Observera att det i detta fall är viktigt att man kontaktar begravningsbyrån och/eller kyrkogårdsförvaltningen och meddelar detta.