Jordbegravning/kremationsbegravning

Valet av begravningsform är svårt för många.

Vilka begravningsalternativ erbjuds och vad innebär de?


Ett av de större besluten att ta i samband med begravning är ifall den avlidne skall jordbegravas eller kremeras.

Här förklarar vi kortfattat vad skillnaden är mellan de olika alternativen.

Jordbegravning

Med jordbegravning menas att den avlidne sänks ned med kistan i en grav och att jord sedan täcks över. De kistor som tillverkas i Sverige är näst intill uteslutande gjorda för att helt förmultna i jorden efter att kistan har sänkts ner i jorden.

Den avlidne får inte enligt svensk lag läggas i jorden utan något emballage runt om sig.

Kistan med den avlidne kan sänkas ned bredvid eller ovan en tidigare sänkt kista från exempelvis framliden maka eller make. Det är storleken på gravplats som avgör var gravsättning är möjlig. Kyrkogårdsförvaltningen har rätt att ta beslut om gravsättning är möjlig på den önskade gravplatsen.

Kistan brukar oftast sänkas i samband med att begravningsakten slutar. Om man beslutat att avsluta begravningsceremonin ute på kyrkogården ingår 
processionsbärning med bärarlag och detta är någonting medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till, kostnadsfritt. 

Vid jordbegravning krävs kistgravplats för en eller flera kistor. 
Klicka här för att läsa mer om vad en kistgravplats innebär.Kremationsbegravning

Vid kremering innebär det att stoftet och kistan förbränns till aska.
Kremeringen får endast ske i krematorium och efter att dödsbeviset uppvisats.

Efter kremeringen samlas askan upp och läggs i en urna eller askpåse. Inom ett år efter kremeringen ska askan gravsättas. 
Vissa avlidna kremeras innan själva begravningsakten som sedan sker med en urna (också kallad direktkremation).
Askpåse i tyg ingår i avgiften vid val av askgravplats.

I Söderköping S:t Anna församling kan gravsättningen ske på olika sätt, i:
Viktigt att tänka på är att kontakta kyrkogårdsförvaltningen antingen själv eller med hjälp av begravningsbyrån för att utse gravplats.