Begravningsceremoni

Begravningsceremonin kan ske i Svenska kyrkans ordning, enligt annat trossamfunds ordning eller i borgerlig ordning.

Begravningsceremoni avser den del av begravningen där bland annat familj, släkt och vänner under ceremoniella former tar farväl av den avlidne.
En begravningsceremoni i Svenska kyrkans ordning kallas begravningsgudstjänst där tillhandahåller vi präst, kyrkomusiker,kyrkvaktmästare och upplåtelse av förrättningslokal.

För tillhöriga Svenska kyrkan som betalar kyrkoavgift ingår begravningsgudstjänst i kyrka med präst, musiker, vaktmästare samt bärartjänst vid begravningsceremonier där ceremonin avslutas på kyrkogården och avskedet sker vid graven. 
Anhöriga har stor frihet att göra avskedet så personligt som de själva önskar och eftersom begravningsceremonin är ett frivilligt arrangemang finns inget som säger att det måste göras vid kistan. Avsked kan också tas efter kremeringen med askan i en urna (också kallad direktkremation).

Man kan också välja att helt utelämna avskedet om man önskar. Stoftet förs då i kistan från hemmet eller sjukhuset direkt till begravningsplatsen för gravsättning eller krematoriet för kremering och sedan till begravningsplatsen för gravsättning av askan.

Att tänka på gällande musik vid begravningsgudstjänster, läs gärna mer här!
https://www.svenskakyrkan.se/soderkoping/musik-pa-forrattningar

Hur bokar jag?

Det vanligaste är att anhöriga kontaktar valfri begravningsbyrå där man får hjälp med bokning av begravningsceremoni. Det går även bra att kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition direkt för frågor och bokning av begravningsceremoni. 

I Söderköping S:t Anna församling har vi fasta begravningstider.
För kremationsbegravningar: torsdag kl. 11.00, fredag kl. 11.00 och kl.14.00.
För jordbegravningar: torsdag kl. 11.00 och fredag kl. 11.00.