Askgravplats

Här hittar du regler och priser för gravsättning i askgravplats.

Priser

Allmän skötsel i 25 år inkl. graverad namnskylt 7400:-
Komplettering av namnskylt vid ny gravsättning 1400:-
Förlängning av skötseltid vid ny gravsättning 240:-/år
Askgravplatsen är en gravplats för askor med eller utan hölje som möjliggör att makar och barn kan vila tillsammans. Varje gravrätt på askgravplatsen har plats för två askor. Gravplatserna tas i bruk i numerisk ordning och kan alltså inte väljas av anhörig.

Askgravplatsen upplåts med gravrätt i 25 år.
Endast snittblommor och ljus får placeras på gravplatsen, på anvisad plats.
Ljuslyktor får användas mellan 1 oktober till och med 15 maj.
Gravdekorationer får pryda platsen mellan oktober och mars och tas därefter bort av kyrkogårdsförvaltningen.

De anhöriga betalar för gravvården (namnplatta) och den kollektiva skötsel som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller. Gravsättning sker efter inbetalning. Anhöriga väljer själva om de vill närvara eller inte vid gravsättningen.

Askgravplats