Börrum kyrkogård

Söker du en grav, klicka här!

Observera att webbkartan inte fungerar med webbläsaren Internet Explorer.

På kyrkogården finns följande gravskick: 

Historia

Tillkomsten av Börrums kyrka och socken är nära förknippad med närbelägna Börrums gård. 

Börrums första kyrkobok vet berätta, att det före kyrkans tillkomst år 1718 ”något öfver Nittijo Åhr, uti en Sahl, som ännu deraf kallas Kyrckio Sahlen” hållits gudstjänst. 

Det talas också om att gudstjänst hölls i en ”stugu”. 


Johannes Terserus, biskop i Linköpings stift 1671-1678, invigde kyrkogården, där kyrkan sedermera kom att byggas. Kyrkan invigdes den 29 juni 1718 och fyller alltså 300 år 2018! 

Kyrkan genomgick en mycket omfattande renovering 1921-23. Kyrkan är byggd av trä och har reveterade väggar.


Öster om kyrkan ligger ett gravkor byggt 1752 för att hysa assessorn och brukspatronen Gustav Adolf Forss och hans maka Vendela Rosenhielm på Börrums gård. Dessa makar var frikostiga donatorer till kyrkan.


Vid kyrkan byggdes 1726 en klockstapel som hyser två klockor. 

Galleri Börrum kyrkogård

Se bilder från kyrkogården

Galleri Börrum kyrkogård »

Tillgänglighet Börrum kyrkogård

Tillgänglighet och praktisk information

Läs mer om Tillgänglighet Börrum kyrkogård »

Överblicksbild Börrum kyrkogård

Klicka här för att se Börrum kyrkogård från ovan. Rotera bilden genom att klicka och dra. Zooma med scroll eller använd knapparna längst ned på sidan. Är du på mobil använder du fingrarna istället.

Överblicksbild Börrum kyrkogård »