Personal

 • Gravärenden och gravskötsel

  Rose-Marie Svensson
  Assistent, Kyrkogårdsförvaltningen
  Församlingsexpeditionen
  0121-358 07 Tel.tid mån-tors 09.30-12.00
  rose-marie.m.svensson@svenskakyrkan.se
 • Fredrik Jonsson
  Kyrkogårdschef
  Expeditionen vid S:t Laurentii kyrkogård
  0121-358 17
  fredrik.jonsson@svenskakyrkan.se
 • Anneli Tinglöf
  Lagbas
  S:t Laurentii kyrkogård, Drothems kyrkogård,
  Mogata kyrkogård, Skällviks kyrkogård,
  0121-358 16
  anneli.tinglof@svenskakyrkan.se
 • Joakim Edoff
  Fastighetsskötare
  0121-358 15
  joakim.edoff@svenskakyrkan.se
 • Tommy Velin
  Verkstadsansvarig, fastighetsskötare, kyrkogårdsarbetare
  Börrums kyrkogård
  0121-358 34
  tommy.welin@svenskakyrkan.se
 • Michael Gustafsson
  Kyrkogårdsarbetare
  S:t Anna kyrkogård, S:t Anna gamla kyrkogård
  0121-358 31
  michael.gustafsson@svenskakyrkan.se
 • Mikael Kalén
  Kyrkogårdsarbetare 
  S:t Laurentii kyrkogård
  0121-358 42
  mikael.kalen@svenskakyrkan.se
 • Bjarne Karlsson
  Kyrkogårdsarbetare 
  Skönberga kyrkogård
  0121-358 32
  dagbjarne.karlsson@svenskakyrkan.se
 • Malin Carlsson
  Assistent, Kyrkogårdsförvaltningen
  Församlingsexpeditionen
  0121-358 07
  malin.carlsson@svenskakyrkan.se