Gravskötsel

Gravskötsel Gravskötsel innebär skötseln av gravplatsen.

Gravrättsinnehavare för gravplatser med gravrätt, antingen kistgravplats eller urngravplats, ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.Gravrättsinnehavaren kan själv ansvara för gravskötseln eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Som gravrättsinnehavare ombeds man ta hem sina föremål såsom exempelvis ljuslyktor, under den period då de inte används eftersom det kan vara ett arbetsmijöproblem om de förvaras bakom gravstenen. De utgör ett hinder och en risk vid arbeten som häckklippning, ogräsrensning och skyffling av häcklister då de kan gå sönder. Personalen kommer vid behov att lyfta fram de föremål som förvaras bakom gravstenen och placera dessa i planteringsytan, för att på så sätt skapa en säkrare arbetsmiljö.

Observera att kyrkogårdsförvaltningen inte ansvarar för privata gravlyktor, vaser och redskap.

Om gravrättsinnehavaren sköter graven själv och kyrkogårdsförvaltningen finner att gravplatsen är uppenbart vanvårdad, skyltas graven en viss tid där gravrättsinnehavaren eller andra anhöriga ombedes kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Gravskötseltjänsten man köper av kyrkogårdsförvaltningen innefattar:

För att se prislistor, skötselalternativ samt få tillgång till beställningsblanketter. Klicka här!


Vid frågor är ni välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.