GDPR

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till församlingsexpeditionen.


Du har även rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Begära utdrag av personuppgifter

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig, vänligen ta kontakt med Söderköping S:t Anna församlingsexpedition, Prästgatan 9 A, 614 30 Söderköping. Har du frågor kan du kontakta församlingsexpeditionen på telefon 0121-358 00 eller via e-post.

Dataskyddsombud

Söderköping S:t Annas församlings dataskyddsombud är Christer Jonasson Pihl.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till honom:
0121-358 11, christer.jonasson-pihl@svenskakyrkan.se

Begravning

När du bokar en begravning samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter.


När en begravning bokas av dig (direkt eller via en begravningsbyrå) registrerar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i våra system. Dessa uppgifter kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera förrättningen. Grunden för all hantering är avtal.


Vissa uppgifter om förrättningen kommer, för historiska ändamål, att arkiveras i en så kallad ministerialbok. Övriga personuppgifter kommer att raderas 15 månader efter begravningen.

Om du vill läsa mer

Här nedan finns två länkar du kan klicka på för en mer detaljerad beskrivning av hur vi hanterar dina personuppgifter, GDPR.


Länk 1


Länk 2