Mogata kyrkogård

Söker du en grav, klicka här!

Observera att webbkartan inte fungerar med webbläsaren Internet Explorer.

På kyrkogården finns följande gravskick: 

Historia

Mogatas nuvarande kyrka byggdes 1842-44 med undantag av 2/3 av den gamla kyrkans torn, som bevarades. Den medeltida kyrkan från 1200-talet hade kalkmålningar, som delvis kunde dokumenteras, när den revs. 

Kyrkan ligger i ett levande sockencentrum där ett litet villasamhälle växt fram under 1900-talets senare del. Vid kyrkan finns häradets tingshus från 1700-talets början, som numera används som församlingslokaler.


Kyrkogården har funnits här sedan medeltiden. Kyrkan är byggd på stabil berggrund och därför finns gravarna på ett område öster om kyrkan.


På kyrkogården är till viss del den äldre strukturen, som uppstod senast under andra delen av 1800-talet, väl bevarad. Den innebär att mer påkostade ”köpegravar” förlades invid kyrkogårdsmuren och i kvarterens ytterkanter. Inne i kvarteren fanns de enklare linjegravarna. Systemet med linjegravar växte fram under slutet av 1700- talet. Det innebar att begravningarna skedde på linje vartefter dödsfallen skedde. Äkta makar eller andra familjemedlemmar begravdes inte bredvid varandra.


Minneslunden anlades 1986 och askgravplatsen 2016.

Galleri Mogata kyrkogård

Se bilder från kyrkogården

Galleri Mogata kyrkogård »

Tillgänglighet Mogata kyrkogård

Tillgänglighet och praktisk information

Läs mer om Tillgänglighet Mogata kyrkogård »

Överblicksbild Mogata kyrkogård

Klicka här för att se Mogata kyrkogård från ovan. Rotera bilden genom att klicka och dra. Zooma med scroll eller använd knapparna längst ned på sidan. Är du på mobil använder du fingrarna istället.

Överblicksbild Mogata kyrkogård »