Särskilda gravplatser / annan religion

Rätten till gravsättning på en allmän begravningsplats ska inte vara beroende av att den avlidne tillhörde ett visst trossamfund. Detta gäller dock inte för rätten till gravsättning på särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Samtliga huvudmän är skyldiga att, utan kostnad för dödsboet, inom sitt eget förvaltningsområde, eller inom ett närbeläget sådant, tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. För dessa gravplatser kan finnas önskemål om speciell utformning eller placering i ett visst läge.


Söderköping S:t Anna församling har inga särskilda gravplatser för andra religioner men har
avtal med Norrköpings pastorat och hänvisar önskemål om sådana gravplatser till deras kyrkogårdar.

Kontaktuppgifter till Norrköpings kyrkogårdsförvaltning: 

Telefonnummer:
011-24 15 00

Postadress:
Norrköpings Pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 263
601 04 Norrköping

Besöksadress:
Nya Rådstugugatan 7
602 42 Norrköping