S:t Laurentii kyrkogård

Söker du en grav, klicka här!

Observera att webbkartan inte fungerar med webbläsaren Internet Explorer.

På kyrkogården finns följande gravskick: 

Historia

Under medeltiden var Söderköping en av landets rikaste städer och kan med medeltida svenska mått kallas för ”storstad”. Därför fick staden också en av de mest pampiga medeltida kyrkorna som inte byggts som domkyrka. S:t Laurentius eller Lars var en diakon i Rom som led martyrdöden år 258 e. Kr. Drygt 1000 år senare byggdes kyrkan som fick hans namn i Söderköping.


Eftersom marken i Söderköping inte är stabil så kunde man inte bygga ett högt torn vid kyrkan, utan den nuvarande klockstapeln byggdes på 1580-talet. Den kan med fog sägas vara en av landets mest praktfulla.


Fram till 1800-talets början så användes området runt kyrkan som kyrkogård. Idag står några få gravmonument kvar i kyrkparken, och vi kan räkna med att ett stort antal Söderköpingsbor är begravda här. Marknivån runt kyrkan har höjts vid flera tillfällen.


S:t Laurentiis nuvarande kyrkogård ligger på västra sidan av E22 ca 400 meter från kyrkan. 


S:t Laurentii kyrkogård invigdes år 1860. På grund av stora problem med markfukt gjordes en omfattande dränering av kyrkogården mellan åren 1927 och 1929. 

På 1940-talet höjdes de nedre kvarteren samt även kvarteret närmast Brobyvägen. Resten av kyrkogårdens kvarter invigdes år 1955. 

Gravkapellet från 1800-talet renoverades 1990. 2002 byggdes Rosengård, som är bisättningslokal samt lokaler för personal och maskiner. En ny hall för förvaring av bl.a. bänkar togs i bruk 2017.


Titlar på gravvårdar säger en del om näringsliv och social struktur i en socken. Här finns flera titlar som anknyter till staden, exempelvis; ”Köpmannen”, ”Stadsfiskal”, ”Stadskamreraren”, samt ”Sparbankskamrer”.


Minneslunden invigdes 1986 och askgravplatsen 2006. Annars har kyrkogården en typisk karaktär av stadskyrkogård med många höga lövträd.

Galleri S:t Laurentii kyrkogård

Se bilder från kyrkogården

Galleri S:t Laurentii kyrkogård »

Tillgänglighet S:t Laurentii kyrkogård

Tillgänglighet och praktisk information

Läs mer om Tillgänglighet S:t Laurentii kyrkogård »

Överblicksbild S:t Laurentii kyrkogård

Klicka här för att se S:t Laurentii kyrkogård från ovan.

Överblicksbild S:t Laurentii kyrkogård »

S:t Laurentii kyrkogård kapell

Läs om kapellet

Läs mer om S:t Laurentii kyrkogård kapell »