Urngrav

Urngrav En urngrav upplåts med gravrätt. Gravrätten upplåts på 25 år och kan sedan förlängas.

Man kan som anhörig, välja att använda sig av en befintlig urn- eller kistgrav eller utse en ny grav, genom kontakt med kyrkogårdsförvaltningen. 
Det är sedan viktigt att även boka tid för urnnedsättning. Det kan man antingen göra själv genom att kontakta kyrkogårdsförvaltningen eller ta hjälp av begravningsbyrån om man tidigare haft kontakt med dem.
Gravsättningen kan ske året om, i överenskommelse med kyrkogårdsförvaltningen.
 
Anhöriga har rätt att välja om du vill närvara närvara vid gravsättningen eller inte. Vill man det, kan man antingen välja att få hjälp av en präst eller vaktmästare eller sköta det helt på egen hand. Oavsett vad man väljer, är det kyrkogårdsförvaltningen som öppnar och återfyller graven.

På gravplatsen hör till rättigheterna att smycka gravplatsen och att efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen, montera en gravsten eller en annan fast anordning, men detta är självklart frivilligt.

Det måste alltid finnas en gravrättsinnehavare och denna är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick. För att läsa mer om detta, klicka här.