Gravskick

Minneslund

Läs mer om begravning i minneslund. Vid begravning i minneslund används ingen gravsten för att markera graven.

Läs mer om minneslund »

Askgravplats

Här hittar du regler och priser för gravsättning i askgravplats. Askgravplatsen är en gravplats för askor med eller utan hölje som möjliggör att makar och barn kan vila tillsammans.

Läs mer om askgravplats »

Urngrav

Här kan du läsa mer om urngravar.

Läs mer om urngrav »

Kistgrav

Här kan du läsa mer om kistgravar.

Läs mer om kistgrav »