Begrepp i begravningsverksamheten

Inom begravningsverksamheten, liksom inom andra verksamheter och branscher, används ett stort antal begrepp, vars betydelse har misstolkats och blivit otydlig eller fått flera betydelser, såväl inom begravningsverksamheten som i det övriga samhället. 

För mer information och förklaringar om de olika begrepp som används i begravningsverksamheten finns här nedan en länk där du kan läsa mer.

Klicka här för att läsa mer om olika begrepp i begravningsverksamheten.

Observera att filen öppnas eller sparas ned i pdf-format.