S:t Anna kyrkogård

Söker du en grav, klicka här!


S:t Anna kyrka byggdes 1819-21 på en ny plats en bra bit söder om den gamla platsen. Den uppfördes i typisk nyklassicistisk stil. Omkring den nya kyrkan anlades också en kyrkogård, som krävde mycket arbete eftersom marken var så stenig. 1987 utvidgades kyrkogården åt norr.


Av mycket högt kulturhistoriskt värde är det grusbelagda kvarteret där flertalet gravvårdar är omgärdade med låga buxbomshäckar. Enstaka gravvårdar kan även ha ett mycket stort lokalhistoriskt värde bland annat i form av titlar, som säger en del om näringsliv och social struktur. 

Det finns 16 gravvårdar med titlar som har anknytning till Sankt Anna som kustsocken till exempel; skepparen, sjömannen, sjökaptenen, långlotsen, rorgängaren och fiskaren.


På kyrkogården finns tre gravkor med likartade utseende. De två äldre är byggda för ägarna av Torönsborg och Engelholm, medan det tredje är en bisättningskammare byggd 1935.

Galleri S:t Anna kyrkogård

Se bilder från kyrkogården

Läs mer om galleri s:t anna kyrkogård »

Tillgänglighet S:t Anna kyrkogård

Tillgänglighet och praktisk information

Läs mer om tillgänglighet s:t anna kyrkogård »

Överblicksbild S:t Anna kyrkogård

Klicka här för att se S:t Anna kyrkogård från ovan. Rotera bilden genom att klicka och dra. Zooma med scroll eller använd knapparna längst ned på sidan. Är du på mobil använder du fingrarna istället.

Läs mer om överblicksbild s:t anna kyrkogård »