Gravskötsel

Gravskötsel En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare. 

Gravrättsinnehavare för gravplatser med gravrätt, antingen kistgravplats eller urngravplats, ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Gravrättsinnehavaren kan själv ansvara för gravskötseln eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Som gravrättsinnehavare ombeds man ta hem sina föremål såsom exempelvis ljuslyktor, under den period då de inte används eftersom det kan vara ett arbetsmijöproblem om de förvaras bakom gravstenen. De utgör ett hinder och en risk vid arbeten som häckklippning, ogräsrensning och skyffling av häcklister då de kan gå sönder. Personalen kommer vid behov att lyfta fram de föremål som förvaras bakom gravstenen och placera dessa i planteringsytan, för att på så sätt skapa en säkrare arbetsmiljö.

Observera att kyrkogårdsförvaltningen inte ansvarar för privata gravlyktor, vaser och redskap.

Om gravrättsinnehavaren sköter graven själv och kyrkogårdsförvaltningen finner att gravplatsen är uppenbart vanvårdad, skyltas graven en viss tid där gravrättsinnehavaren eller andra anhöriga ombedes kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Därefter kan begravningshuvudmannen besluta att gravrätten är förverkad. Då går gravrätten tillbaka till huvudmannen.

Gravskötseltjänsten man köper av kyrkogårdsförvaltningen innefattar:

Vårstädning

Som innefattar följande:

 • Granris och vinterdekorationer tas bort.
 • Gravrabatten grävs om ordentligt, kanterna grävs och klipps vid behov.
 • Gödning tillförs samt påfyllning av jord vid behov.
 • Beskärning av de växter som ska beskäras under våren.

 

Under resten av säsongen görs följande:

Gödning på gravrabatten inför sommarens plantering.

 • Kontinuerlig rensning av ogräs, luckring samt putsning av blommor.
 • Bevattning minst 1 gång per vecka vid behov.
 • Beskärning av de växter som ska beskäras under sommaren.
 • Planteringar i de fall det är beställt enligt skötselavtalet.
 • Krattning av gravar med yta av grus.
 • Lövräfsning under hösten samt borttagning av ettåriga växter.
 • Vissna blommor i vas och lösa ljus tas bort vid behov minst 1 gång per vecka.
 • Enklare justering av gravvård vid behov. (Justering som är möjlig utan att gravstenen lyfts av sockel)
Gravplatsens skötsel utförs av kyrkogårdspersonalen mellan 1 april och 31 oktober.

Övrig tid på året plockas vissna blommor och lösa ljus bort i den mån det inte är för mycket snö.


För att se prislistor, skötselalternativ samt få tillgång till beställningsblanketter. Klicka här!


Samtliga av våra kyrkogårdar har tillgång till sommarvatten vilket innebär att vatten finns att tillgå perioden från och med 1 maj till och med 31 oktober, med reservation för väderlek.
Under denna period finns det även tillgång till redskap och vaser.
Från 31 oktober plockas dessa in men det finns fortfarande ett fåtal vaser kvar att tillgå, utplacerade på kyrkogårdarna.


Vid frågor är ni välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.