Gravskötsel

Gravskötsel Gravskötsel innebär skötseln av gravplatsen.

Gravrättsinnehavare för gravplatser med gravrätt, antingen kistgravplats eller urngravplats, ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Gravrättsinnehavaren kan själv ansvara för gravskötseln eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Som gravrättsinnehavare ombeds man ta hem sina föremål såsom exempelvis ljuslyktor, under den period då de inte används eftersom det kan vara ett arbetsmijöproblem om de förvaras bakom gravstenen. De utgör ett hinder och en risk vid arbeten som häckklippning, ogräsrensning och skyffling av häcklister då de kan gå sönder. Personalen kommer vid behov att lyfta fram de föremål som förvaras bakom gravstenen och placera dessa i planteringsytan, för att på så sätt skapa en säkrare arbetsmiljö.

Observera att kyrkogårdsförvaltningen inte ansvarar för privata gravlyktor, vaser och redskap.

Om gravrättsinnehavaren sköter graven själv och kyrkogårdsförvaltningen finner att gravplatsen är uppenbart vanvårdad, skyltas graven en viss tid där gravrättsinnehavaren eller andra anhöriga ombedes kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Gravskötseltjänsten man köper av kyrkogårdsförvaltningen innefattar:

För att se prislistor, skötselalternativ samt få tillgång till beställningsblanketter. Klicka här!


Samtliga av våra kyrkogårdar har tillgång till sommarvatten vilket innebär att vatten finns att tillgå perioden från och med 1 maj till och med 31 oktober, med reservation för väderlek.

Under denna period finns det även tillgång till redskap och vaser.
Från 31 oktober plockas dessa in men det finns fortfarande ett fåtal vaser kvar att tillgå, utplacerade på kyrkogårdarna.


Vid frågor är ni välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.