Begravningsceremoni

Begravningsceremonin kan ske i Svenska kyrkans ordning, enligt annat trossamfunds ordning eller i borgerlig ordning.

Begravningsceremoni avser den del av begravningen där bland annat familj, släkt och vänner under ceremoniella former tar farväl av den avlidne.
En begravningsceremoni i Svenska kyrkans och andra samfunds ordning kallas begravningsgudstjänst.

För tillhöriga Svenska kyrkan som betalar kyrkoavgift ingår begravningsgudstjänst i kyrka med präst, musiker, vaktmästare samt bärartjänst vid begravningsceremonier där ceremonin avslutas på kyrkogården och avskedet sker vid graven. 
Anhöriga har stor frihet att göra avskedet så personligt som de själva önskar och eftersom begravningsceremonin är ett frivilligt arrangemang finns inget som säger att det måste göras vid kistan. Avsked kan också tas efter kremeringen med askan i en urna (också kallad direktkremation).

Man kan också välja att helt utelämna avskedet om man önskar. Stoftet förs då i kistan från hemmet eller sjukhuset direkt till begravningsplatsen för gravsättning eller krematoriet för kremering och sedan till begravningsplatsen för gravsättning av askan.