Gravsättning

Med gravsättning menas placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund.

Gravsättningen av stoft eller kremering ska ske snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet.
Gravsättning av aska ska ske snarast möjligt och senaste ett år efter kremering.

Huvudregeln är att gravsättning ska ske på en begravningsplats eller en kyrkogård men önskar man sprida askan krävs tillstånd från Länsstyrelsen som är tillsynsmyndigheten för begravningsverksamheten i Sverige.