Särskilda gravplatser / annan religion

Söderköping S:t Anna församling har inga särskilda gravplatser för andra religioner. Församlingen har avtal med Norrköpings pastorat och hänvisar önskemål om sådana gravplatser till deras kyrkogårdar.

Kontaktuppgifter till Norrköpings kyrkogårdsförvaltning: 

Telefonnummer:
011-24 15 00

Postadress:
Norrköpings Pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 263
601 04 Norrköping

Besöksadress:
Nya Rådstugugatan 7
602 42 Norrköping