Begravning i tider av Corona

När en anhörig eller nära vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. För att förhindra smittspridning behöver vi dock anpassa begravningsgudstjänsten.

För dig som förlorat en anhörig kan det kännas svårt att planera en begravning i rådande situation. Vi vill emellertid uppmuntra dig att ändå genomföra begravningen och inte skjuta upp den.

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. Den är en del av sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och starten för sorgebearbetningen. 

Söderköping S:t Anna församling

Söderköping S.t Anna församling upplåter sina kyrkor och gravkapell till begravningsgudstjänster och församlingshem och gravkapell till borgerliga ceremonier till avlidna tillhöriga församlingen och tillhöriga Söderköpings kommun. Församlingen kan besluta om att undantag kan göras om den avlidne hade anknytning till Söderköping S:t Anna församling eller Söderköpings kommun.

Tidpunkt för begravning

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen. Lagen säger att den avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, dock senast en månad efter dödsfallet.

Vid kistbegravningar säger lagen att den avlidne ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

I Söderköping S:t Anna församling vill vi ändå råda dig att inte skjuta upp begravningen.

 

Begravningsgudstjänsten


Du som anhörig får hjälp att utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med prästen i den församling där begravningen ska hållas. I tider av coronavirus kan det vara bra att känna till en del fakta inför samtalet med begravningsprästen.

Kyrkliga begravningar räknas som allmänna sammankomster och regeringen har bestämt att ett begränsat antal personer får delta i sådana. Det är med andra ord lämpligt att samla så få som möjligt till begravningsgudstjänsten. De som deltar vid en begravningsgudstjänst ska även hålla två meters avstånd till varandra, ha god handhygien och inte ha symptom på sjukdom. Det är viktigt att undvika fysisk kontakt, som kramar och handslag. Storleken på kyrkan eller kapellet är alltså avgörande för hur många personer som du kan bjuda till begravningsgudstjänsten.

Även om du väljer att ha begravningsgudstjänsten utomhus så måste platsen tillåta att alla deltagare kan hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör tyvärr inte den som tillhör en riskgrupp eller känner symptom på sjukdom närvara vid begravningen. Du som är närmast sörjande bör samråda med prästen om hur begravningen kan genomföras på ett för dig säkert sätt.

Antal som får samlas i våra kyrkor

Vi anpassar oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och gränserna för hur många som får samlas. Våra kyrkor är olika stora och vi har därför olika gränser för hur många som får samlas i de olika kyrkorna, för att vi ska kunna hålla din högtid på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt.

S:t Laurentii kyrka: 50 gäster
Mogata kyrka: 50 gäster
S:t Anna kyrka: 50 gäster

Drothems kyrka: 50 gäster
Skällviks kyrka: 50 gäster
Skönberga kyrka: 50 gäster
Börrum kyrka: 50 gäster
S:t Anna gamla kyrka: 20 gäster
S:t Laurentii gravkapell: 10 gäster

Drothems paviljong: 10 gäster

I händelse av många deltagande

Söderköping S:t Anna församling tillåter endast maxantal personer inne kyrkan och personal äger behörighet att avvisa de som överstiger antal tillåtna deltagare. 

Alternativa former av begravning

Utomhus

En begravningsgudstjänst kan även hållas utomhus vid graven eller minnesstunden. Då kan man vara 600 personer. Platsen man väljer måste tillåta att alla deltagare kan hålla rekommenderat avstånd till varandra enligt rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om avstånd.

En liten begravning

En enkel begravningsgudstjänst med endast de allra närmaste kan vara en mycket fin och meningsfull stund. Om du som närstående önskar kan du längre fram bjuda in till en större social sammankomst och minnesstund för den avlidne.

Livesänd eller filmad begravning

Om du har någon av de närvarande som kan filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Ni kan också dela filmen i efterhand. Begravningsentreprenören kan vara behjälplig.

Borgerlig begravning

Vid en borgerlig begravning upplåts våra församlingshem samt S:t Laurentii gravkapell för begravningsceremonin.

Antal besökare i församlingshem och gravkapell vid borgerlig begravning:

Drothems församlingshem: 50 gäster
S:t Anna församlingshem: 50 gäster
S:t Laurentii gravkapell: 10 gäster

Minnesstund

Det är skönt att samlas till en minnesstund efter begravningen och känna gemenskap med släkt och vänner. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer även för minnesstunden, därför gäller 50 personer i Drothems församlingshem, Mogata Tingshus och S:t Anna församlingshem.