Service på våra kyrkogårdar

Samtliga av våra kyrkogårdar inom Söderköping S:t Anna församling har tillgång till sommarvatten vilket innebär att vatten finns att tillgå perioden från och med
1 maj till och med 31 oktober, med reservation för väderlek.

Under denna period finns det även tillgång till redskap och vaser.
Från 31 oktober plockas dessa in men det finns fortfarande ett fåtal vaser kvar att tillgå, utplacerade på kyrkogårdarna.